ความเห็น 3373

การบ้านจากคณบดี

saritat
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

หลังจากได้รับทราบนโยบายที่ชัดเจนจากท่านคณบดี และท่านได้เรียกบุคลากรสายสนับสนุนประชุมเพื่อแจ้งนโยบายการจัดทำเอกสารอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของทุกตำแหน่งในคณะฯ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งได้รับทราบขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนจะต้องปฏิบัติ ตามแบบ JD1 โดยกำหนดส่งการวิเคราะห์หน้าที่ภายในวันที่ 10 ต.ค.48 ที่คุณภาวินี เพ็งพัด มาถึงวันนี้เหลือเวลาแค่ 3 วันคงต้องรีบดำเนินการนะค่ะ