ความเห็น 33570

นอน เท่าไหร่พอ

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.19
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์เปมิช ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
  • คุณพ่อผมท่านกล่าวไว้ว่า "คนพันธุ์ดีน่าจะเป็นคนที่กินน้อย ใช้น้อย (ไม่ผลาญทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ผลาญสังคม) ทำงานมาก"
  • ตัวอย่างที่อาจารย์เปมิชยกมานั่นเป็นการ "ใช้ซ้ำ (reuse)" เป็นการแปรของเสียให้กลายเป็นของดี ใครทำได้ก็ขอกล่าวสาธุ 3 ครั้งครับ...