ความเห็น 335550

กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เพ็ญนภา ลีลาศรีสิริ
IP: xxx.120.232.61
เขียนเมื่อ 

ขอให้พระองค์ทรงอยู่คุ้มครองลูกศิษย์ด้วยเถิดนะเจ้าค่ะ

และขอให้พระองค์ทรงมีบารมีที่สูงขึ้นกว่าเดิมขอให้ดวง

วิญญาณของท่านอยู่ดูแลผืนแผ่นดินไทยด้วยนะเจ้าค่ะ