ความเห็น 3338

อบรมเรื่องเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ร้อยเอ็ด

สุนทรี นาคะเสถียร
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ดิฉันได้มีโอกาสติดตามคณะของอ.เทพและอ.วัลลาไปเยี่ยม จ.ร้อยเอ็ดด้วย โดยในวันแรกได้แยกไปเยี่ยม ชุมชนหนองหญ้าม้ากับอ.อารยา (ที่นี่มีเรื่องให้ได้เรียนรู้มากมายทีเดียว จะค่อย ๆ ทยอยเล่าให้ฟังนะคะ) วันนี้ดิฉันขอเล่าเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับระดับนำ้ตาลในเลือดก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับอ.วัลลาที่ได้เปิดประเด็นไว้ ขณะที่นั่งสนทนากับชาวบ้านและอสม.อยู่นั้น เป็นเวลาเดียวกับที่ทางโรงพยาบาลลงมาตรวจระดับนำ้ตาลในเลือด มีผู้เป็นเบาหวานทยอยกันมาเจาะเลือดเป็นระยะ ๆ ดิฉันตั้งข้อสังเกตุพบว่า ระดับนำ้ตาลของผู้มารับการตรวจส่วนใหญ่จะอยุ่ตำ่กว่า 100 มีบางคนได้ 40กว่า 60กว่า อย่างที่รู้ ๆกัน เมื่อพูดคุยจะได้ข้อมูลว่า อดนำ้ อดอาหาร ตั้งใจมาเจาะเลือดกันตั้งแต่เย็นวาน หลายราย เริ่มระมัดระวังอาหารการกินกันมาหลายวันก่อนหน้า ทำให้วันมาตรวจมีระดับนำ้ตาลในเลือดตำ่กว่าปกติ เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ดิฉันคิดว่าต้องเร่งทำความเข้าใจและให้ความรู้กับทั้งบุคลากรรวมทั้งประชาชน ให้ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับนำ้ตาล และเป้าหมายของระดับนำ้ตาลในเลือดก่อนอาหาร หลังอาหาร แม้บุคลากรเองส่วนใหญ่เองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระดับนำ้ตาลหลังอาหาร จึงเป็นเรื่องที่คงต้องใช้แรงอีกมากทีเดียว ปัจจุบันทางAmerican Diabetes Association แนะนำให้กำหนด เป้าหมายของระดับนำ้ตาลในเลือดก่อนอาหารของผู้เป็นเบาหวานไว้ที่ไม่เกิน 130(คนไม่เป็น ต้อง น้อยกว่า 100) ส่วนหลังอาหาร 2 ชั่วโมงควรไม่เกิน 180 (คนไม่เป็น ต้อง น้อยกว่า 140) ทั้งนี้หากเลย 2 ชั่วโมงก็ควรจะตำ่กว่าเกณฑ์นี้นะคะ มาช่วยกันเร่งถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เป็นเบาหวานให้ตระหนักถึงการรักษาระดับนำ้ตาลในเลือดให้ดีทุกเวลา กันเถอะนะคะ เผชิญหน้ากับความจริงเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องค่ะ