ความเห็น 33320

อนิจจา! GotoKnow.org

big c
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ไม่แน่ใจนะค่ะว่าเข้าใจในประเด็นที่คุณชายขอบสื่อหรือไม่แต่ขอคิดอย่างนี้ค่ะว่า การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการเติบโตทางความคิดเป็นสิ่งที่ดีนะค่ะ หากคนที่อยู่ในระดับผู้บริหารเห็นและคิดอีกมุมหนึ่งนะค่ะว่าหากท่านมีเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาของท่านมีพัฒนาการและเห็นความสำคัญและเชื่อมุมมองของการแลกเปลี่ยนดิฉันเชื่อนะค่ะว่า สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นไม่ถูกมองเห็นและหยุดสายตาอยู่ที่เจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาของท่านนะค่ะมันสื่อถึง วิสัยทัศน์ผู้ที่เป็นผู้นำองค์กรค่ะ  แลกเปลี่ยนนะค่ะ  ภาวนานะค่ะคุณชายขอบว่าจะไม่เป็นดังที่กลัวและเห็นด้วยค่ะกับการมองในแง่บวกพรุ่งนี้ระบบ internet ที่ที่ทำงานคุณชายขอบก็คงหายขัดข้องค่ะ