ความเห็น 33277

หน้าที่ของคุณครู:ภาษาอังกฤษกับอาชีพครู

Kawao
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอโทษคุณน้องนิว และคุณขจิต นะคะที่ทำให้รอนานแสนนาน ขอโทษอย่างยิ่งยวด  ดิฉันหายไปแบบข้ามวันข้ามคืนเลยนะค่ะ พอดีเพื่อนๆ มาก็เลยไปดื่มกาแฟกัน ตามด้วย Dinner จบลงตอนห้าทุ่ม จากนั้นก็เตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษ (ช่วงนี้ปิดเทอม เค้าไห้ไปอบรมภาษาอังกฤษ แบบ intensive และแบบว่าจะต้อง present เป็นภาต่างชาติ ก็เลยค่อนข้างจะต้องให้เวลากันมากๆ หน่อย นี้แหละที่ทำให้ต้องหาคนมาติว อ่ะ .. เพื่อนๆ บอกว่า ให้หาสามีเป็นชาวต่างชาติ ภาษาจะได้ดีขึ้น ก็กำลังตัดสินใจ กลัวว่าสามีชาติที่ได้ มันจะเป็นชาติหน้า....ฮ่า ฮ่า)

เข้าเรื่องในสิ่งที่จะตอบคำถามดีกว่า และร่วมแลกเปลี่ยนนะคะ อันนี้ตอบในมุมมอง คนที่เรียนด้านเทคโนโลยีการศึกษา นะคะ หรือ ที่เมืองนอกในสมัยใหม่เค้านิยมเรียกกันว่า instructional design

เทคโนโลยี หรือที่เรา (ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นครู ทั่วๆไป ) เรียกว่า สื่อ นะคะ  คือศาสตร์แห่งวิธีการ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2521; Finn, 1960; Saetller, 1968) เป็นนิยามที่มีความหมายและใช้ได้ร่วมสมัยอยู่เสมอ แม้วันเวลาจะผ่านล่วงเลยไป   เป็นการเน้นให้เห็นว่าเทคโนโลยีมิได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยด้านเดียว  หากแต่รวมไปถึงระบบ วิธีการ หรือ กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน การเรียนการสอน  เมื่อผนวกกับคำว่า ศึกษา  เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ ที่ทุกคนเหมารวมว่า สื่อ จึงหมายถึง ระบบในการประยุกต์ วัสดุ  เครื่องมือ และวิธีการไปส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้ 

อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปยังมักจะมองเทคโนโลยีการศึกษาในแง่เทคโนโลยีทางเครื่องมือ (Tool technology) มากกว่าเรื่องของระบบ (System technology) หรือวิธีการ ดังเช่นที่ เปรื่อง กุมุท อดีตรองศาสตราจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปรียบเทียบความนึกคิดของคนทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาเสมือนภูเขาน้ำแข็ง ที่เห็นเพียงส่วนยอดที่น้อยนิด นั่นคือเทคโนโลยีประเภทเครื่องมือ แต่ยังมีฐานอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำทะเล นั่นคือเรื่องของระบบ หรือเรื่องของวิธีการ (เปรื่อง กุมุท, 2527)  นักการศึกษาจึงต้องมีมโนมติทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ชัดเจน ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีประเภทเครื่องมือต่างๆ ที่วิวัฒนาการตามความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ และในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ที่เน้นในเรื่องของระบบและกระบวนการ

เทคโนโลยีเป็นกระบวนการพลวัตร (Dynamic process) ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม

เทคโนโลยีการศึกษาจึงควบคู่ไปกับนวัตกรรมการศึกษาที่เป็นวิธีการ หรือเครื่องมือใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

คุณน้องนิวบอกว่า

 "สร้างสื่อกันขึ้นมาเพื่ออะไร..คำตอบก็คือให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันที่อาจมีวิธีการรับรู้แตกต่างกัน  สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ครูกำลังสอน"   ถูกต้องแล้วนะคะ

หรือที่เรารู้จักกันในคำพูดที่ว่า Learning style  มนุษย์เรามีวิธีการเรียนรู้แตกต่างกัน รับรู้ได้ไม่เท่ากัน นอกจากนี้แล้ว สภาพแวดล้อม สภาพพื้นฐานของผู้เรียน และที่สำคัญ ประสบการณ์ของผู้เรียน แตกต่างกัน ดังนั้น สื่อ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ นอกจากนี้ สิ่งที่ควรคำนึง ถึง ก็คือทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ นะคะ ถ้าเรารู้ว่า มนุษย์มีวิธีการเรียนรู้อย่างไร เราก็จะสามารถหาวิธีการสอนให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้เร็วขึ้น เข้าใจมากขึ้น และนำไปปรับใช้ในชีวิตตนเอง

แต่ก่อนอื่น ทุกท่านต้องทำความเข้าใจก่อนว่า  สื่อ ในมุมมองเทคโนโลยีทางการศึกษา ไม่ได้หมายถึง เครื่องฉายแผ่นใส ,CAI  ชุดการสอน ฯลฯ เท่านั้น  หากแต่มีสิ่งอื่นๆ อีก  และการสร้างสื่อ ต้องมาจากฐานการคิดเอาทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ สื่อนั้นจึงจะมีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างแท้จริง

แล้วท่านจะเข้าใจว่าทำไม สื่อ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้