ความเห็น 3308

ส.ที่ 8

JR
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ที่หน่วยประกันคุณภาพ โดยการริเริ่มของอาจารย์มาลินี  สมัยที่ท่านได้มาดูแลงานด้านการประกันคุณภาพฯ ก็มีนโยบาย  8 ส.  ค่ะ  คือเพิ่มจาก 5 ส. ได้แก่

6. เสวนา

7. เสนอแนะ

8. สร้างสรรค์

ที่สำคัญอีกอย่างที่ทุกท่านน่าจะปฏิบัติอย่างที่พี่บอยเห็นว่าท่านอาจารย์สมบัติดูแล ส.สุขภาพ  ได้เป็นอย่างดี  ด้วยนะคะ