ความเห็น 33072

รางวัล...ได้อยู่แล้วทุกครั้งที่ได้เขียนค่ะ ไม่ต้องให้อีกก็ได้

Handy
IP: xxx.144.143.4
เขียนเมื่อ 
   ผมไปดีใจไว้แล้ว ในบันทึกประกาศรางวัล  มาตรงนี้เพื่อยืนยันว่า คุณโอ๋ เป็นตัวเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และอีกหลายอย่างที่น่าเจริญรอยตาม  และจะโดยรู้ตัวหรือไม่ ไม่สำคัญ คุณโอ๋ เขียนบันทึกไป ปฏิบัติธรรม รักษาศีลไป เป็นศีลครอบจักวาลข้อเดียว คือ " รักผู้อื่น " ผมกล่าวความจริง  ไม่ได้ชมนะครับ