ความเห็น 3306

ส.ที่ 8

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ได้ติตตามอ่าน  Blog ของอาจารย์ตลอด เห็นอาจารย์เขียน ส.ที่ 8 ยังงง ๆ อยู่ว่าส.ที่ 8 คืออะไร ... อาจจบแล้วจึงถึงบางอ้อ สิ่งที่ผมเห็นอาจารย์ดูแล ส. อย่างดีคือ ส.สุขภาพ ครับ (อาจารย์ออกกำลังกายที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ สม่ำเสมอ)