ความเห็น 33046

บันทึกจากประกายรังสี "ในที่แห้งแล้ง น้ำหยดเดียวมีค่ายิ่ง"

ประคอง สุขบุญชูเทพ
IP: xxx.1.0.122
เขียนเมื่อ 
ขอสนับสนุนคำพูดของอาจารย์ทุกท่านที่เขียนมา เรามาทำงานเกี่ยวกับรังสี โดยเป็นฝ่ายสนับสนุนของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ทุกโรงพยาบาลจะให้ความสำคัญกับแพทย์ บางครั้งดูเหมือนว่าจะไม่มีค่าในสายตาของโรงพยาบาล เราทำงานมาตรงนี้ เราน่าจะได้ศักดิ์ศรี หรือความเท่าเทียมกันบ้างในวิชาชีพอื่นๆ แต่ท่านคงยังทำไม่ได้ ไม่ใช่ว่าท่านจะทำไม่ได้ แต่หากแต่ว่าท่านยังไม่ได้ทำ ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งซึ่งอยากให้ทุกท่านที่เป็นชาวรังสีของเรา ลุกขึ้นมามองเห็นวิชาชีพของเราซึ่งช่วยงานของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ไม่มีหน่วยงานของเรา แพทย์ย่อมทำงานได้ยากขึ้น รักษาโรคได้ไม่ดี ข้าพเจ้าอยากให้พวกเราช่วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ นวัตกรรมใหม่ๆ มาแชร์กันทางด้านความรู้(KM) ซึ่งน่าจะประสานกับอาจารย์เนื่องจากเราไม่ชำนาญทางด้านทฤษฏี แต่เชื่อว่าท่านที่ทำงานทางด้านเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนี้จะมีประสบการณ์มากมาย ทำไมเราไม่เอาทั้งทฤษฏีและประสบการณ์มารวมกันแล้วทำให้มีความสำคัญขึ้นมา ในชีวิตปัจจุบันเราต้องสามัคคี จึงจะอยู่รอดได้ในชีวิต แชร์ทางด้าน KM บอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังบ่อยๆจะได้มีประสบการณ์ชีวิต ให้ฟัง กัน ทำให้รังสีมีความสำคัญขึ้นมาให้ทัดเทียมกับบรรดาวิชาชีพอื่นๆ