ความเห็น 32904

หน้าที่ของคุณครู:ภาษาอังกฤษกับอาชีพครู

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ขอบใจน้องนิวมากที่แอบมาเมื่อไรก็ไม่รู้ ผมเห็นด้วยกับน้องนิว สื่อบางอันทำแล้วไม่ได้ใช้เก็บไว้บนหิ้ง เหมือนงานวิจัยบางเล่ม
  • สติปัญญาของนักเรียนควรได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดีใจมากครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมที่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ ไฟแรงของจอมบึง