ความเห็น 328945

ทั้งสะดวกและสบาย....หาได้ที่ไหนไม่ได้ .. ไป GotoKnow !

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ
     บ่ม-ดองไว้ได้ที่แล้ว  จึงเข้ามาบอกว่า ...

  • ขอบคุณ คุณ เมตตา .. ลูกสาวครูบาฯ แห่ง สตึก City บุรีรัมย์ .. สดใส ซาบซ่า สม่ำเสมอนะครับ.
  • ขอบคุณ คุณน้อง โอ๋-อโณ  ... Tacit เรื่องโคลงกลอนก็มีอยู่มากมาย ในตัวคนที่สาละวนอยู่ใน Chem. Lab. .. ไม่เชื่อก็ต้องเช่อเพราะหลักฐานมันฟ้องครับ ... ไม่ต้องยิ้ม .. เรื่องจริงครับ.