ความเห็น 32869

หน้าที่ของคุณครู:ภาษาอังกฤษกับอาชีพครู

น้องนิว
IP: xxx.29.37.21
เขียนเมื่อ 
จริง ๆ แล้วถ้าจะกล่าวกันถึงสื่อการเรียนการสอน  นิวขอพูดในประเด็นของสื่อทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งนิวจะเห็นได้บ่อยที่สุด ...สื่อการเรียนการสอนอาจมีหลายประเภท  แต่ที่พวกเรา (คุณครูทั้งหลาย) สร้างสื่อกันขึ้นมาเพื่ออะไร..คำตอบก็คือให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันที่อาจมีวิธีการรับรู้แตกต่างกัน  สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ครูกำลังสอน  เพราะนักเรียนบางคนสามารถรับรู้ได้ดีถ้าใช้รูปภาพ หรือบางคนใช้เพียงแค่ตัวอักษร  หรือบางคนต้องมีทั้งภาพและเสียงพร้อมตัวอักษร ตรงนี้มีสถิติงานวิจัยรับรองด้วย  เพราะฉะนั้น การเรียนรู้ของผู้เรียนจะแตกต่างกันไปตามระดับสติปัญญา  และความใฝ่รู้ของแต่ละบุคคล  เพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูคืออะไร  คงตอบกันได้แล้วนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ