ความเห็น 32759

นวัตกรรมการเรียนการสอน

saisin
IP: xxx.29.20.22
เขียนเมื่อ 

        ดิฉันได้เข้ามาเยี่ยมชม Blog ของคุณชุติพันธ์แล้ว มีเนื้อหาสาระดี และทำได้ดีมาก แต่ควรเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ เข้าไปอีกมาก ๆ นะคะ

http://gotoknow.org/saisin