ความเห็น 32508

หน้าที่ของคุณครู:ภาษาอังกฤษกับอาชีพครู

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณDr.Ka-poom ที่เข้ามาเพิ่มข้อมูลให้ การอบรมเป็นอย่างไรบ้างครับ
  • ขอบคุณคุณกัลยา มากครับอาจารย์ที่มข. เก่งมาก มาเรียนในรุ่นหลายคน ตามด้วยเพื่อนชาวจีน จากมหาวิทยาลัย Guizhou
  • ขอบคุณคุณครูวิจิตรามาก ปัญหาของครูคือขาดข้อมูล ขาดการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองครับ ทำให้ไม่ทราบว่าการวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลไม่จริงใจจะแก้ปัญหาทางด้านการศึกษา