ความเห็น


เรียน อ.หมอวิจารณ์

ดิฉันขอบคุณที่อาจารย์ได้ให้ขอคิดเห็นดีๆทีมอาจารย์ มวล. เสียใจที่วันนั้นเข้าประชุมไม่ได้ ดิฉันอยากจะเล่าเพิ่มเติม คือ

1. การผลิตบุคลากรแบบบูรณาการ ในระดับอาจารย์ทีมสุขภาพด้วยกันเราพูดคุย/ช่วยเหลือกันอยู่ตลอด ขณะนี้สำนักวิชาฯพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นพี่ใหญ่ (เรื่องของการลงชุมชนและเปิดมาก่อน) ก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นและเครือข่ายในชุมชน จำทำหน้าที่ในการประสานงานในการลงชุมชนของนักศึกษา นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่1-4 ของทีมสุขภาพ จะมีครอบครัว (Host family) ในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ โดยหวังว่า นศ.เหล่านี้จะเกิดความรู้สึกมากกว่าการเป็นเพื่อน คือการเป็นพี่/น้องซึงมีครอบครัวเดียวกันและหวังว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้และมีความผูกพันธ์กับชุมชน ดังนั้นผ่านมาทุกปีที่นศ.พยาบาลสำเร็จ เราก็จะเห็นว่าชาวบ้านเข้ามาใน มวล.แสดงความยินดีกับเด็ก/ลูกสาวของตนเองด้วย

2.การผลิตพยาบาลของชุมชนเพื่อพัฒนาบ้านเกิดเมืองคอน ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสำนักวิชาพยาบาลฯได้เริ่มผลิตพยาบาลของชุมชนขึ้นใน 10 อบต. จาก 3 อำเภอนำร่อง คือ ท่าศาลา จุฬภรณ์ และทุ่งสง ภายใน 4 ปี จะครบทั้ง 30 อบต. โดยความร่วมมือของสำนักวิชาฯ อบต. และ รพ.ชุมชน ได้เซ็นต์ความร่วมมือไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กค.ที่ผ่านมา และมีท่านผู้ว่านครศรีเป็นพยาน นอกจากนี้ในระหว่างการผลิตทั้ง 3 เครือข่ายจะมีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนไปด้วยกัน ร่วมกับนักศึกษา ผู้ปกครองและคนในชุมชน ในวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ ทีมเครือข่ายจะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยชุมชน เพื่อกลับไปวิจัยในพื้นที่ของตนเอง

3.เครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติภาคใต้ สำนักวิชาพยาบาลได้ผลิตพยาบาลเวชปฏิบัติ ทั้งหลักสูตร 4 เดือน และป.โทจำนวนมาก ดิฉันอยากจะเห็นพยาบาลเหล่านี้ทำงานเคียงข้างไปกับชุมชน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน มิใช่การตั้งรับ ซึ่งมีลูกศิษย์จำนวนไม่น้อยที่ได้ทำ/ทำได้ เช่น หมออ้อย แห่งหมู่บ้านวังหอนเพื่อสุขภาพที่พอเพียงที่ได้รับเลือกเป็น best practice ของนวัตกรรม PCU ภาคใต้ แต่ก็มีอีกมากที่ไม่ได้ทำ/ไม่มีโอกาสทำ ดิฉันจึงคิดว่า จะเริ่มที่เครือข่ายในจังหวัดก่อนเพื่อให้เกิดเวทีเรียนรู้ และผลักดันให้เกิดชุมชนสุขภาพอื่นๆตามมา

สุดท้ายที่คิด ที่ทำ และที่เล่ามาทั้งหมด ด้วยจิตสำนึกของความรักบ้านเกิด....อยากเห็นคนนครฯ คนใต้เป็นสุข

ครูพยาบาลชุมชน...มวล.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี