ความเห็น 32484

หน้าที่ของคุณครู:ภาษาอังกฤษกับอาชีพครู

vij
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ยกมือคนแรกค่ะ...

เห็นด้วยที่ครูควรจะต้องรู้และเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ แต่ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูรุ่นเก่าและรุ่นใหม่บางท่านแทบจะไม่สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้เลย และยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร ควรเริ่มที่ไหน อย่างไร  เช่นเดียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน