ความเห็น 32437

สมองกับการพัฒนาผู้เรียน

อะรอน วงศ์มั่น
IP: xxx.151.141.195
เขียนเมื่อ 

  อ่านเรื่องการพัฒนาสมองได้ความรู้ไปฝึกปฏิบัติดีมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจ

  นางอะรอน  วงศ์มั่น  c.i  6.1  no.  50

  http://gotoknow.org/aronwong