ความเห็น 32408

ปัญหาคลาสสิคของห้องสมุด

เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
  • ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า RFID ครับ
  • โดยแบ่งการลงทุนเป็นเฟสหลายๆ เฟส โดยเริ่มจากหนังสือราคาแพง หรือหนังสือหายาก (มีน้อยเล่ม) ก่อน
  • RFID นี้จะช่วยให้การยืม-คืนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่น่าถึง 1 นาที
  • ถ้าออกแบบระบบดีๆ ไม่ว่าเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนของห้องสมุดระบบก็จะหาเจอครับ
  • ที่หอสมุดม.อ.รู้สึกว่า ถ้าเอาหนังสือที่ไม่ได้ยืมผ่านประตู ประตูจะร้องปี๊บๆ นะครับ ผมไม่ทราบว่าเขาทำอย่างไรเหมือนกัน แต่ RFID ทันสมัยกว่าเยอะครับ
  • อาจจะติดประกาศ โทษของการขโมย (และฉีกหนังสือรวมถึงเจตนาขีดเขียนลงไปในหนังสือ) หนังสือ ไว้ข้างฝา ร่วมด้วยครับ ป้ายโตๆ ก็ดีครับเห็นชัดๆ
  • ขนาดตอนเรียนยังขโมย ถ้าปล่อยให้จบไป ผมคิดว่ายิ่งกว่านี้หลายเท่าครับ