ความเห็น 323626

ชีวิตที่พอเพียง : 11. ร้านชำ

นฤมล เลื่องชื่อ
IP: xxx.27.229.117
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณที่ท่านมีจิตเมตตาต่อคนไทยธรรมดาๆและให้โอกาสในการประกอบอาชีพที่สุจริตและอิสระคะ