ความเห็น 32323

ปัญหาคลาสสิคของห้องสมุด

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์วันเพ็ญ...                                          

  1. เรียนเสนอให้มีกล้องวงจรปิดตรงทางออกห้องสมุด
  2. หากระจกเงา "รอบด้าน" มาตั้งไว้ตรงทางออก ใช้กระจกบานใหญ่ๆ ขนาดเต็มประตู การเห็นภาพตัวเองในกระจกเงาอาจทำให้คนบางคนตกใจหรืออายที่จะขโมยหนังสือได้
  3. น่าจะมีป้ายเตือน เช่น ประวัติขโมยจะบันทึกในประวัติเกรด (transcript) ฯลฯ
  4. ก่อนเดินผ่านให้ถอดเสื่อคลุม

  5. น่าจะมีทุนทำงาน มหาวิทยาลัยน่าจะส่งเสริมให้มีทุนทำงาน ลดทุน "ให้เปล่า" ลง ให้นิสิตนักศึกษาทุนทำงานมาเฝ้าระวัง

ตอนผมเป็นนักศึกษามีข่าวคนกลุ่มหนึ่งนำหนังสือไปซ่อนไว้ให้ผิดหมวดหมู่ เพื่อนจะได้ไม่มีหนังสืออ่านหรือยืม นี่อาจเป็นผลจากการประเมินคะแนนแบบ "ตัดเกรด (แข่งขัน)"

น่าเห็นอกเห็นใจคนลักหนังสือที่ทำบาปเก่งตั้งแต่เด็ก...