ความเห็น 32244

การจัดการความรู้ กลุ่มแผนงาน กศน.

ปัญญา วารปรีดี
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
กศน.ปากพลีมีแผนการทำ KM ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ณ ลานสวนขนุนใน ศนจ.นครนายก เวลา 13.00 น เป็นต้นไป 2 เรื่องคือ ปราสาทผึ้งชาวไทยพวนอำเภอปากพลีและพระพุทธรูปโบราณวัดดงข่า ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านหากท่านมาไม่ได้ เมื่อเราทำ KM เสร็จเราจะนำองค์ความรู้ขึ้น weblog ของอำเภอปากพลี เชิญท่านเข้าชมที่ pakpleenfe.blogspot.com นะครับ