ความเห็น 32235

ปัญหาคลาสสิคของห้องสมุด

เปมิช
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูอนุบาล ควรปลูกฝัง ศีลข้อ 2 แก่เด็กๆ ตั้งแต่เริ่มพูดรู้เรื่อง

http://gotoknow.org/arrive-alive