ความเห็น 3223

ภาชนะดินเผาบอกเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ได้อย่างไร

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 
ต้องขอชื่นชมกับการนำเสนอนะครับ   แต่อยากจะขอให้ช่วยใส่คำหลัก(Key word) ไว้เพื่อความสะดวกในการค้นหาในภายหลังนะครับ   คำหลักที่น่าจะใชคือ  "ความรู้เพื่อประชาชน" ครับ