ความเห็น 32204

นอน เท่าไหร่พอ

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต อาจาร์เปมิช ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • เรื่องจำนวนชั่วโมงนอนนี่... แต่ละคนจะต้องการไม่เท่ากัน สำหรับผมนี่ค่อนข้างมาก 7 ชั่วโมง+10 นาที
 • คนที่นอนมากอย่างนี้คงไม่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นกะ
 • ถ้ากล่าวถึงการนอนไม่หลับแล้ว...
  อรรถกถาปุตตสูตร อิติวุตตกะ
  ท่านกล่าวถึงเหตุไว้เหมือนกัน เป็นผลจากการล่วงกาเมสุมิจฉาจารในอดีต เข้าใจว่า กรรมนี้ส่วนใหญ่มักจะทำเวลากลางคืน เป็นเหตุให้ทั้งผู้ทำ ผู้ร่วมทำ และเจ้าทุกข์(สามีตัวจริง)นอนไม่หลับกันไปหมด
 • ทว่า... พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรงแสดงธรรมเพื่อให้คนเรายอมจำนน หรือยอมแพ้ ทรงแสดงกรรมและผลของกรรมเพื่อให้เราสำรวมระวัง
 • ถ้าเรานอนไม่หลับก็มีวิธีแก้ไขโดยใช้ความพยายาม(บาลี = ปโยคะ)อื่นๆ เช่น วิธีที่ทางโลกใช้กันอยู่ ฯลฯ
 • เรื่อง "ขับขี่ปลอดภัย (Road safety)" ทั้งบทความ บันทึก และข้อคิดเห็นของอาจารย์เปมิชน่าสนใจมาก เป็นเรื่องความเป็นความตายของพวกเราทุกคน เรียนเชิญท่านผู้อ่านติดตามอ่านด้วยครับ...
 • บล็อกของอาจารย์เปมิชอยู่ที่นี่...
  <<<<< [[[ คลิก = Click ]]] >>>>>