ความเห็น 320230

8.ถือปิ่นโตเป็นลูกศิษย์พระ ๓ เดือนจึงได้เป็นผู้บริหารโรงเรียน

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะผอ.
  • บวร...3สถาบันหลักที่ต้องช่วยกัน  ปลูกฝัง ดูแล ช่วยเหลือ และนำพาเด็กสู่ความเป็นคนดีของสังคม  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ
  • ขอชื่นชมที่ทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน