ความเห็น 31984

เก็บมาเล่าจากเวทีเสวนา “คุณเอื้อ” ณ บ้านผู้หว่าน 8 (จบ): AAR

วิจารณ์
IP: xxx.139.204.2
เขียนเมื่อ 
ที่ อ. หมอปารมี ช่วยบันทึกไว้อย่างละเอียดเช่นนี้ ก็เป็นการช่วยกันสร้างความยั่งยืนและสนธิพลัง KM เพื่อการขับเคลื่อนสังคมไทยส่วนหนึ่งแล้วครับ   ขอขอบคุณอย่างสูง