ความเห็น 319812

8.ถือปิ่นโตเป็นลูกศิษย์พระ ๓ เดือนจึงได้เป็นผู้บริหารโรงเรียน

เขียนเมื่อ 

เขียนดีค่ะ  อ่านแล้วสรุปประเด็นการเรียนรู้ได้ค่ะ

หวังว่าสมาชิกใน สพท.สุพรรณคงอ่านกันนะคะ

พบกันที่อยุธยาค่ะ