ความเห็น 31878

วิถีชุมชนหรือการกดขี่ : เด็กดีต้องบริการผู้ใหญ่ในงานเลี้ยง

ยอดดอย
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

ความหมายระหว่างบรรทัด ก็น่าจะมีหลายความหมาย อยากให้ตีความกันได้อย่างอิสระนะครับ

สำหรับที่คุณ Kapook แรเงามานี้

ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงชาวเขา เธอมีความคิดเห็น มีอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนที่หลากหลาย ผู้หญิงชาวเขาที่เป็นแม่บ้านอาจจะพอใจที่อยู่หลังฉากในครัว คอยบริการสามีและแขก ในขณะที่ผู้หญิงชาวเขาวัยรุ่น ต้องการอยากร่วมวงสนทนากับคนต่างบ้านเพื่อเปิดโลกทัศน์หรือขยายเครือข่ายทางสังคมใหม่ๆของพวกเธอ ผมจึงเห็นว่า ในกลุ่มผู้หญิงชาวเขาเอง ก็มีความหลากหลายไปตามวัย ตามชนชั้น พื้นฐานทางการศึกษา ศาสนา ประสบการณ์ที่พวกเธอผ่านมา

แต่ถึงจะมีความหลากหลายเช่นนั้น โครงสร้างสังคมที่ยอมรับให้ผู้ชายเป็นผู้นำก็ยังฝังรากลึกอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ถูกสร้างให้ "ศักดิ์สิทธิ์" เช่นพื้นที่ศาสนสถาน พิธีกรรมทางศาสนา และผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คล้อยตามโดยดุษฎี โดยไม่สนใจที่จะตั้งคำถาม

อย่างไรก็ตาม ผมก็ไม่อยากให้ใคร ด่วนสรุปว่าการคล้อยตามเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจกว่าก็คือ เหตุผลและเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลัง ทั้งในเงื่อนไขระดับจุลภาค และเงื่อนไขระดับมหภาค เช่น การเมืองของรัฐ และกระแสโลก

หลังจากนั้นถ้าเราใครครวญศึกษาถ่องแท้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัย เป็นสิ่งที่บั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงค่อยหากุศโลบายที่จะปรับเปลี่ยน

สิ่งเหล่านี้ ต้องใช้เวลาในการศึกษา ซึมซับ ตกผลึก ความกล้าหาญที่จะทวนกระแส และความแน่วแน่ที่จะรอคอยอย่างอดทน

รวมถึง บ่อยครั้ง ที่ต้องทนอด.....

ปัญหาก็คือ นักพัฒนาจำนวนมากอาจไม่รู้ตัวว่าตัวเอง "ใจร้อน" กันเหลือเกิน 

ที่ผมเขียนนี่ก็เสมือนเตือนใจตัวผมเองด้วย เพราะบ่อยครั้งที่ผมก็ไปเกี่ยวข้องกับ "งานพัฒนากึ่งสำเร็จรูป" ชนิดฉีกซองชงน้ำร้อนแล้วกระแทกปากได้เลย

มารู้อีกทีว่าเป็น "junk food" กระเพาะก็เริ่มย่อยแล้ว

ผมไม่รู้ว่า ที่เขียนนี่เป็นความหมายระหว่างบรรทัดหรือเปล่านะครับ (หวังว่าคงจะใช่)

ขอบคุณอีกครั้ง สำหรับการแลกเปลี่ยนนะครับ