ความเห็น 31853

มาเปิดใจ...เพื่อให้รู้จักตน

vij
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

คุณ "007"

เป็นแนวคิดของ แฮริส (Harris) เป็นทัศนคติต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ แต่บางคนก็มีทัสนคติต่อตนเองและผู้อื่นแบบใดแบบหนึ่งตลอดเวลา ซึ่ง แฮริส ได้กล่าวไว้ 4 แบบ คือ

ฉันเลวแต่คุณดี (I'm not O.K., You're O.K.)
ฉันดีแต่คุณเลว (I'm O.K., You're not O.K.)
ฉันเลวคุณก็เลว (I'm not O.K., You're not O.K.)
ฉันดีคุณก็ดีด้วย (I'm O.K., You're O.K.)

ส่วนเรื่องงานวิจัยพอจะให้คำปรึกษาได้จ๊ะ...พี่ไม่ชำนาญแต่พอเอาตัวรอดได้นิดหน่อยเองค่ะ