ความเห็น 316318

เพื่อนช่วยเพื่อน ( กัลยาณมิตร )

เขียนเมื่อ 
หนูก็เป็นคนหนึ่งที่อยากให้มีการช่วยเพื่อนแบบกัลยาณมิตรค่ะ