ความเห็น


I applaud this “ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลด้าน ววน. ด้วยหลักการการประเมินผลเพื่อการพัฒนา”. By using monitoring and review as target, we can at least heading in the right direction.

But the diagram with a clear solid line dividing order from chaos could be misleading that separation is ‘obvious’. The more likely picture is a (gray) ‘cloud’ (with no clear boundary nor clear features) zone where it is very hard to decide if we are in chaos or on clear path. Having complexity on ‘clear’ suggests complex issues are deterministic and solvable. (I would then define) Chaos as non-deterministic but still handle-able.;-)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี