ความเห็น 3156734

๘๘๒. ถ้วยกาแฟ...สอนชีวิต

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้สนใจเพียง กาแฟหอมไม่หวาน แก้วกาแฟมีแบบเดียวก็พอค่ะ