ความเห็น


ค่านิยมหรือส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ ครูทำงานให้ผู้บังคับบัญชายอมรับ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและรายได้ ขณะผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารจัดการศึกษาควรเน้นการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนาเด็ก แต่เรื่องจริงที่โรงเรียนไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่อย่างที่ควรจะเป็น สิ่งที่สังคมอยากเห็นเด็กๆเราพัฒนากว่านี้จึงดูยากเย็นแสนเข็ญ ทั้งๆที่ไม่น่าใช่เรื่องยากจนเกินไป รวมถึงทฤษฎี หลักการ นวัตกรรม และตัวอย่างๆดีก็มีให้เรียนรู้มากมาย ไม่ใช่เรื่องไม่รู้ แต่เป็นเรื่องรู้ทั้งรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับผิดขอบครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี