ความเห็น 31564

สร้างทีมงานในระดับตำบล (ตำบลคุยบ้านโอง)

นันทา
IP: xxx.47.112.110
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณสายัณห์ และคุณวีรยุทธมากค่ะ  ที่ได้เตรียมพร้อมคุณอำนวยในระดับตำบล..  ในวันดูงาน (23 พค.49) คุณรัตติยา คงจะแสดงความสามารถในบทบาทคุณอำนวยได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ