ความเห็น 3155849

(บันทึก)...หวานเป็นลม..ขมเป็นยา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ แก้ว..อุบล..…เวลาที่มีได้ในชีวิตสั้นๆ คือ อยู่..กับ..ความว่าง..ของ..จิต…ในทุกๆขณะ…หาก..ฝึกฝนอยู่..ให้เป็น..นิจสิน…ท่าน พุทธทาส..เรียกว่า.เป็น….”ความสุข” ที่แท้….เจ้าค่ะ…