ความเห็น 3155306

2021 ถนนหมายเลข 70โบกมือดักกวักมือเรียก

เขียนเมื่อ 

เพชรน้ำหนึ่งl สวัสดีครับ ตอนนี้ทางกลุ่ม ได้รับงบประมาณ ชันโรงแปลงใหญ่จากเกษตรอำเภอมาทำกิจกรรมเลี้ยงชันโรง ทำให้รายได้ดีขึ้น