ความเห็น 3155058

ทดสอบนศ.ก.บ.

ืี[email protected]
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

นันทิชา สรเวชประเสริฐ 6223024ก. F : ใช้ WRAP เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจากการไม่ออกกำลังกาย และไม่พักผ่อนจาการทำงาน กลับมามองสุขภาพตัวเองมากขึ้น เช่นใช้ wellness tools เพื่อ focus การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด , ใช้ daily plan list สิ่งที่ตัวเองต้องทำในทุกๆวันเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีข. H : การที่เด็กมีสมาธิสั้นต้องฝึก Sensory Intregation ทั้งหมด 7 อย่าง เพราะจะทำให้เด็กมีสมาธิและควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น ซึ่งการจัด sensory group จะทำให้เด็กได้พัฒนาsensory ต่างๆค. E : ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หยุดการใช้สารเสพติดและเปลี่ยนนิสัยให้มีความรับผิดชอบในการทำงานง. B : ความสัมพันธ์ในที่ทำงานระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ส่งผลให้เกิดซึมเศร้า ดังนั้นต้องใช้ IPT เพื่อแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาซึมเศร้าจ. C : ใช้RT เพื่อกระตุ้นความทรงจำให้รำลึกถึงความทรงจำ และ กระตุ้นcognition ฉ. I : การกินอาหารส่งผลต่ออารมณ์ได้ การที่เด็กท้องผูกเกิดมาจากการไม่กินอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายเช่นผัก ทำให้เด็กท้องผูก และเมื่อท้องผูกจึงทำให้อารมณ์เสีย ดังนั้นจึงต้องแนะนำเรื่องการกินอาหารช. G : การที่ผู้ดูแลต้องดูแลแม่และพ่อทำให้สามารถเกิดความเครียดได้ ดังนั้นการมาหานักกิจกรรมบำบัดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และการที่เด็กจะยอมเปิดใจกับ OT OTต้องใช้ทักษะนี้เพื่อสร้างสัมพันธภาพซ. A : ใช้ Group therapy แบบต่างๆผ่านtaskสร้าง skill ในการทำงาน ปรึกษาหาวิธีร่วมกันว่าจะทำยังไงให้กลับไปทำงานได้ และ developmental group ฝึก social interaction skill เพื่อนำไปใช้ในการทำงานฌ. D : ส่งเสริมการกล้าแสดงออก สามารถรับคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งทางบวกและลบได้ รวมถึงการกล้าแสดงความคิดเห็น