ความเห็น 3155054

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.98.72.224
เขียนเมื่อ 

ก. วัยทำงานเหนื่อยล้าเพราะบ้างาน ไม่ชอบออกกำลังกาย = E. Stage of Change Model เพื่อรู้ว่าพฤติกรรมที่ทำมีผลต่อสุขภาพ แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่คือการออกกำลังการ

ข. ครูกลุ้มใจกับเด็กนักเรียนซน ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น = H. Sensory Group ทำกิจกรรมsensoryเพื่อกระตุ้นการรับรู้ให้เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสม

ค. วัยรุ่นติดสารเสพติดขาดความรับผิดชอบทำงาน = F. WRAP เป็นการออกแบบplanของตัวเองที่ต้องทำในแต่ละวัน ทำตามplanเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้น

ง. วัยทำงานซึมเศร้า คาดหวังสูงกับหัวหน้างาน = A. Group Therapy เพื่อให้เกิดconfidence รู้สึกว่าเรามีskillพอที่จะทำงานนี้

จ. สูงวัยหลงลืมการทานยาตอนเช้า = C. Reminiscence Technique เพราะเหมาะกับผู้ป่วยสูงวัย เพื่อเพิ่มcognition

ฉ. นักกิจกรรมบำบัดอยากช่วยออทิสติกอารมณ์เสีย ท้องผูก = I. Nutrition ดูbalanceของสารอาหารที่เด็กได้รับในแต่ละมื้อ เพื่อลดอาการท้องผูก

ช. ลูกวัยรุ่นต้องดูแลแม่ซึมเศร้าและพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก = G. Therapeutic Alliances เพื่อให้เกิดempathyและไม่มีอคติต่อพ่อแม่ที่เป็นโรค

ซ. พี่น้องจิตเภทมีความหวังกลับไปทำงานหารายได้ = B. Social Skills Training เพราะ social skills เป็นพื้นฐานของการทำงาน

ฌ. นักศึกษากังวลการนำเสนอหน้าชั้นเรียน = D. Assertive Skill เพื่อเพิ่มself-esteemกับself-confidence

น.ส.ศรุตา ฟุ้งสิริรัตน์ 6223014