ความเห็น 3155050

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

Aกับซ เพราะการทำงานหารายได้ จำเป็นต้องใช้ทั้งsocial skills และskills อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงาน การทำกิจกรรมกลุ่มจึงเหมาะกับการพัฒนาทักษะเหล่านั้นBกับฌ เพราะใช้ในการคลายความกังวลและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ Cกับจ เพราะใช้ในการกระตุ้นlong term memory และcognitionในผู้ป่วยdementia Dกับง เพราะควรมีทักษะในการตอบโต้สื่อสารอย่างใจเย็น เพื่อไม่ให้มีบรรยากาศที่ไม่ดีในการทำงานกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆEกับค เพราะใช้มองผลลัพธ์ของการกระทำ ผลกระทบและใช้ในการปรับพฤติกรรมที่ไม่ดีFกับก เพราะใช้ในการออกแบบชีวิตให้สมดุลย์ สามารถใช้ในการคิดเพื่อลงมือทำกิจกรรมอื่นๆที่จะคลายความเหนื่อยล้าได้ รวมถึงสามารถใช้ในการวางแผนอนาคตที่อาจเกิดcrisisและการรับมือกับcrisisได้Gกับช เพราะความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพจิต ฉะนั้นการส่งเสริมความเข้าใจและempathyของเด็กวัยรุ่นและพ่อแม่จึงเป็นเรื่องสำคัญHกับข เพราะการกระตุ้นsensory เป็นการพัฒนาทักษะต่างๆในเด็กได้ดี จึงเหมาะกับการใช้ในเด็กสมาธิสั้นที่มีattentionไม่ดีIกับฉ เพราะอาหารมีผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของคน รวมถึงในกรณีนี้มีเรื่องท้องอืดเข้ามา การใช้nutrition จึงน่าจะเหมาะสมชนัญญา เงาศิริกาญจนกุล 6223020 เลขที่20