ความเห็น 3155048

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

ก. F จากโจทย์ผู้รับบริการละเลยการดูแลตัวเอง ซึ่งWRAPช่วยเติมเต็ม ค้นหา เป้าหมายในชีวิต ทำให้หันกลับมามองตัวเอง ดูแลตัวเองมากขึ้นข. H เป็นการบำบัดที่หากิจกรรมใช้sensoryให้เด็กได้จดจ่อ คงความสนใจ และยังช่วยส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆเพิ่มเติม เช่น process skillค. E ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำจนเป็นนิสัย ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมและค่อยๆปรับไปเรื่อยๆง. B. IPT เป็นการบำบัดสำหรับ mental health และช่วยส่งเสริม social skill รวมถึงโรคซึมเศร้าที่ส่งผลต่อการเข้าสังคม มีการปลีกตัวจ. C เป็นวิธีบำบัดที่มักใช้ในกลุ่มผู้รับบริการที่สูญเสียความทรงจำ หรือ กลุ่ม dementiaฉ. I. Nutrition นักกิจกรรมบำบัดสามารถแนะนำการทานอาหารที่มีประโยชน์แก่ผู้รับบริการได้ โดยที่อาหารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้ อาจทำให้หายเครียดหรืออารมณ์ดีขึ้นได้ ถ้าได้ทานอาหารที่ชอบและมีประโยชน์ช. G เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องเลี้ยงดูผู้ป่วยซ. A.group therapy ในส่วนของ topical group ซึ่งเป็นรูปแบบของการพูดคุย แลกเปลี่ยนให้คำปรึกษา ในส่วนนี้ก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการทำงาน ขั้นตอนการเตรียมตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ฌ. D. Assertive skill เป็นการบำบัดที่ช่วยเพิ่ม self-esteemและ self-confidence ซึ่งมักเป็นปัญหาในการนำเสนอหน้าห้อง

ศลิษา และตี 6223029 เลขที่28