ความเห็น 3155047

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

แก้ ลืมเขียนชื่อ กฤษณพัชร์ น่วมมะสิงห์ 6223005ก. วัยทำงานเหนื่อยล้าเพราะบ้างาน ไม่ชอบออกกำลังกาย - E. Stage of Change Model ปรับพฤติกรรมให้เขามีกิจวัตรที่ดีมีสุขภาพที่ดี

ข. ครูกลุ้มใจกับเด็กนักเรียนซน ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น - H. Sensory Group ฝึกให้เด็กจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำ เช่น ทำสลัด ทำของเล่น ได้เพิ่มสมาธิ

ค. วัยรุ่นติดสารเสพติดขาดความรับผิดชอบทำงาน-F.WRAP ให้คนไข้ทำplan listที่จะทำในแต่ละวัน เมื่อทำสำเร็จให้เขียนลงไป ฝึกให้เขาได้จัดการการทำงานเป็นขั้นตอน

ง. วัยทำงานซึมเศร้า คาดหวังสูงกับหัวหน้างาน- G. Therapeutic Alliances สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนไข้เพื่อที่ผู้บำบัดจะได้ปรับmind set ลดการคาดหวัง

จ. สูงวัยหลงลืมการทานยาตอนเช้า- C. Reminiscence Technique เป็นวิธีที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ทำให้มีความจำที่ดีขึ้น

ฉ. นักกิจกรรมบำบัดอยากช่วยออทิสติกอารมณ์เสีย ท้องผูก- I. Nutrition ให้เด็กปรับที่อาหารช่วยให้ท้องไม่ผูก เมื่อท้องไม่ผูกอารมณ์ก็จะดี

ช. ลูกวัยรุ่นต้องดูแลแม่ซึมเศร้าและพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก-A Group Therapy ให้คนที่มีประสบการณ์เดียวกันในการดูแลพ่อแม่ที่ป่วย มาแชร์เรื่องราวกัน

ซ. พี่น้องจิตเภทมีความหวังกลับไปทำงานหารายได้ -B. Social Skills Training เพราะเป็นทักษะที่สำคัญในการกลับไปทำงาน

ฌ. นักศึกษากังวลการนำเสนอหน้าชั้นเรียน- Assertive Skill ฝึกความกล้าแสดงออก