ความเห็น 3155044

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.228.167.141
เขียนเมื่อ 

ก.F เน้นไปที่wellnessของผู้รับบริการป้องกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานจนไม่ได้ออกกำลังกาย

ข.H เด็กซนควรใช้ sensory ต่างๆเพื่อกระตุ้นความสนใจและให้เด็กคงความสนใจได้นานขี้น

ค.E เป็นการค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการไปเรื่อยๆซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน

ง.B IPTเป็นการบำบัดโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพและใช้เวลาไม่นานในการบำบัด

จ.C ช่วยในการกระตุ้นความทรงจำพัฒนาcognitiveให้ดีขึ้น

ฉ.I ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อป้องกันการท้องผูก

ช.G เป็นการให้คำปรึกษากับเด็กเพื่อจัดการความเครียดที่เกิดจากการดูแลพ่อแม่ที่ไม่สบาย

ซ.A ผู้รับบริการจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคคลที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน มีการพัฒนาทักษะการทำกิจกรรมที่เป็นขั้นเป็นตอนผู้รับบริการก็สามารถนำไปปรับใช้เป็นอาชีพได้ในอนาคต

ฌ.D เป็นการลองทำสิ่งเดิมซ้ำๆเพื่อจะลดความกังวลในการทำกิจกรรมนั้นๆ