ความเห็น 3155041

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

ก. วัยทำงานเหนื่อยล้าเพราะบ้างาน ไม่ชอบออกกำลังกาย - E. Stage of Change Model เพราะ Routine ไม่สมดุลและหนักไปทาง Work ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย จึงควรมีการปรับ Routine ให้สมดุลมากขึ้น ซึ่ง Change model เป็นโมเดลที่ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมข. ครูกลุ้มใจกับเด็กนักเรียนซน ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น - H. Sensory Group เพื่อเพิ่ม Attention ผ่านการกระตุ้นและส่งเสริม Sensory และ Perception ของเด็กค. วัยรุ่นติดสารเสพติดขาดความรับผิดชอบทำงาน - B. Social Skills Training เพราะการขาดความรับผิดชอบทำงานเป็นส่วนนึงของความบกพร่องทาง Social skills ซึ่งถือว่าขาดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และการทำงานเป็นกลุ่มจำเป็นต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ง. วัยทำงานซึมเศร้า คาดหวังสูงกับหัวหน้างาน - F. WRAP เพราะควรมีวิธีรับมือและจัดการกับความคาดหวังและความรู้สึกทางลบที่เกิดขึ้นจากการทำงานด้วยตนเอง ซึ่งเริ่มตั้งแต่สำรวจอารมณ์ความรู้สึก ไปจนถึงเตรียมแผนรับมือในกรณีที่เริ่มรู้สึกถึงการพังทลายทางความรู้สึก และในกรณีที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองนั้นมีช่องทางการขอความช่วยเหลือใดบ้างจ. สูงวัยหลงลืมการทานยาตอนเช้า - C. Reminiscence Technique เพราะเป็นเทคนิคที่ใช้ในการกระตุ้น sense organ เพื่อกระตุ้นการทำงาน Long term memory และ cognitionฉ. นักกิจกรรมบำบัดอยากช่วยออทิสติกอารมณ์เสีย ท้องผูก - I. Nutrition เพราะอาการท้องผูกเกิดจากได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมและนำมาซึ่งความไม่สบายกายทำให้เกิดอารมณ์เสีย ช. ลูกวัยรุ่นต้องดูแลแม่ซึมเศร้าและพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก - G. Therapeutic Alliances เนื่องจากต้องดูแลทั้งพ่อและแม่ที่ป่วยซึ่งส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพจิตของลูก ดังนั้นนักกิจกรรมบำบัดจึงควรสร้างความเชื่อใจและความไว้วางใจให้ลูกเกิดความรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าถึงปัญหาและความไม่สบายภายในใจแก่นักกิจกรรมบำบัด ซึ่งจะทำให้เข้าใจความคิด ความรู้สึก และความต้องการของลูกซ. พี่น้องจิตเภทมีความหวังกลับไปทำงานหารายได้ - A. Group Therapy เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน โดยนำคนที่มี high function มาร่วมทำกลุ่มกับ low function ซึ่งจะก่อให้เกิด positive pressure แก่กลุ่ม low function (PPT)ฌ. นักศึกษากังวลการนำเสนอหน้าชั้นเรียน - D. Assertive Skill เพื่อเพิ่ม self confidence และ self-esteem ซึ่งจะทำให้เกิดความกล้าแสดงออกในสิ่งที่รู้ คิด และเชื่ออย่างเหมาะสม