ความเห็น 3155040

ทดสอบนศ.ก.บ.

เขียนเมื่อ 

ก. วัยทำงานเหนื่อยล้าเพราะบ้างาน ไม่ชอบออกกำลังกาย จับคู่กับ I. Nutrition เพราะสามารถใช้วิธีการกิน เพื่อช่วยเรื่องปัญหาสุขภาพได้ เพราะเจ้าตัวไม่ชอบออกกำลังกายข. ครูกลุ้มใจกับเด็กนักเรียนซน ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น จับคู่กับ H. Sensory Group เพราะมองแบบแก้ไปที่เด็ก จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็ก และช่วยเพิ่มระดับสมาธิค. วัยรุ่นติดสารเสพติดขาดความรับผิดชอบทำงาน จับคู่กับ E. Stage of change model เพราะเป็นมองว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจและลงมือทำ(decision-making)ของบุคคล ทั้งเรื่องบำบัดปัญหาการติดสารเสพติดของตนเอง(ต้องการจะเลิก) และการทำงานง. วัยทำงานซึมเศร้า คาดหวังสูงกับหัวหน้างาน จับคู่กับ D. Assertive skill เพราะด้วยช่วงวัยที่ต้องทำงาน ดีลกับคนอื่น เช่นหัวหน้างาน การมีassertive skill ก็น่าจะช่วยได้มาก มันช่วยลด aggressive communication ได้ ซึ่งก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีขึ้นด้วย เกิด positive interpersonal interactionsจ. สูงวัยหลงลืมการทานยาตอนเช้า จับคู่กับ C. Reminiscence Techniquenเพราะว่าเป็นเทคนิคที่เหมาะสำหรับคนที่มีอาการหลงลืม ช่วยกระตุ้น พัฒนา cognitive ซึ่งจะได้ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมฉ. นักกิจกรรมบำบัดอยากช่วยออทิสติกอารมณ์เสีย ท้องผูก จับคู่กับ G. Therapeutic Alliances เพราะมองว่าเป็นการบำบัดร่วมกัน ควรมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือทั้งสองฝ่ายช. ลูกวัยรุ่นต้องดูแลแม่ซึมเศร้าและพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จับคู่กับ F. WRAP เพราะดูน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับความเครียดพอสมควร ควรจะได้ใช้วิธีการนี้เพื่อลิตส์สิ่งที่ทำแล้วจะมีความสุข ได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากจะใช้ในแต่ละวัน รวมถึงลิสต์สัญญาณเตือนเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่โอเคแล้วด้วย เพื่อที่จะสามารถให้การช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดซ. พี่น้องจิตเภทมีความหวังกลับไปทำงานหารายได้ จับคู่กับ A. Group Therapy เพราะจะได้ส่งเสริมทั้ง social skill และ skill ที่ใช้ในการทำงานต่างๆ ฌ. นักศึกษากังวลการนำเสนอหน้าชั้นเรียน จับคู่กับ B. Social skills training เพราะจะได้ฝึกทักษะ social skill การ engage , communicate ต่างๆ