ความเห็น 3155017

2021 ถนนหมายเลข 70โบกมือดักกวักมือเรียก

เขียนเมื่อ 

แสงแห่งความดี… สวัสดีปีใหม่ แม้ล่วงเลยมาหลายวัน มันก็ยังใหม่ขอบคุณที่เป็นแรงใจมีเรื่องจะบันทึกมากมาย แต่เป็นงานที่บันทึกแล้วจะยาว ก็ยับยั้งใจ ว่าจะลงดีมั้ยว่าด้วยเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่คนเล็กคนน้อยในชุมชนได้ทำธุระกิจ อย่างมืออาชีพ