ความเห็น 31549

ผลกระทบหลังพบ Med Error

นามแฝง
IP: xxx.10.225.106
เขียนเมื่อ 

16/5/49

  ตัวเราเองคิดว่า การหาคนที่รับคำสั่งไม่เป็นการที่จะทำให้เจ้า

ตัวไม่สบายใจนะคะ เป็นการแจ้งให้เขารับทราบการปฏิบัติงาน  

 เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง คงมิใช่การตำหนิหรอกค่ะ เนื่อง

จากในการรายงานแพทย์มีหลักการปฏิบัติว่า แพทย์ต้องเขียนใบ

สั่งยาเอง แต่จนท.เราเองมักไม่ปฏิบัตตามหลักการนี้ เขียนให้

แพทย์จนเคยตัว บางครั้งเขียนให้เขาผิดอีก(แพทย์เขียนถูก เรา

ลอกผิดเอง) คนทำงานย่อมมีความพลาดเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเนาะ