ความเห็น 3154646

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน

เขียนเมื่อ 

3) ด้านผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย ภายหลังการพัฒนาตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 ถึง ปีพ.ศ.2561พบว่าร้อยละการได้รับยาละลายลิ่มเลือดน้อยกว่า 30นาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังการพัฒนาจาก 53 นาทีเป็น 67 ร้อยละระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพิ่มขึ้นจาก 53 เป็น 100 ระยะเวลาตั้งแต่เจ็บอกจนถึงได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นจาก 80 เป็น 87 ไม่พบอัตราการเสียชีวิตและการปฏิบัติตามแนวแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมากถึงร้อยละ 100

ถ้าจะสื่อสาร เราตั้งผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นมาตรฐานด้วยก็ดีนะคะ เพราะหากคนอ่านไม่รู้ผลลัพธ์ที่ควรเป็น อ่านแล้วจะมีคำถามในใจอีกค่ะ หรือเราอาจจะสรุปให้คนอ่านนำไปใช้หรือข้อเสนอแนะด้วยจะดียิ่งขึ้นนะคะ