ความเห็น 31405

หนึ่งบทเรียน ที่อยากนำเสนอ คือ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ “วิปัสสนากรรมฐาน”

ประถม
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
  • คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาดูตัวเอง มักดูแต่คนคน หรือดูนอกตัว หากเราพิจารณาสิ่งที่อยู่ภายในตัวตนของตนเองแล้ว ปัญญาของโลกก็ลดลง