ความเห็น 31320

ล่องเรือ...กับนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น

แคปหมู
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 

เรียน พี่จตุพร

ผมสนใจข้อมูลเรื่องการพัฒนาเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน หรือข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ประชาคมท้อง วิถีชีวิตชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น ที่ส่งผลกระทบด้านบวกและด้านลบกับวิถีความเป็นอยู่ (ครอบครัว) ชุมชนท้องถิ่น และได้มีข้อมูลแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ซึ่งเมื่อวานผมได้เป็นฟังสัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย 2549 Thai Local Forum ซึ่งได้เป็นนั่งฟังห้องของอาจารย์นที  ขลิบทอง ในเรื่องการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานได้ร่วมกับ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน(ศตจ.) เพื่อทำการเก็บข้อมูลแต่ชุมชนของอปท.ทุกตารางนิ้ว เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริง เพื่อมาพัฒนาต่อยอดการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าในท้องถิ่น ซึ่งมอง ๆ แล้วก็เหมือน ๆ นโยบายเดิม แหละ เพียงนำมาปรับปรุงและเพิ่มรายละเอียดอย่างมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองครับ....

ปล.ขอข้อมูลแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับ

แคปหมู